Wątek niediegetyczny

Kasety, które otrzymuje główny bohater, są tylko elementem splecenia medium filmowego z jego fabułą

Reklamy

Przeciek o Pattinsonie

Variety podało dziś informację, że Robert Pattinson prowadzi negocjacje w związku z rolą w nowym filmie o Batmanie. Osobiście uważam, że ten przeciek był kontrolowany i ma na celu poznanie opinii fanów przed podjęciem decyzji, Warner Bros. wciąż nie wydało żadnego komentarza.

Wystawa o Andrzeju Wajdzie

Po śmierci Andrzeja Wajdy w 2016 roku byłem zdania, że należy skupić się teraz na tym, aby budować jego pomnik i kształtować jego dziedzictwo.

Tylko nie mów nikomu

„Tylko nie mów nikomu” to film, który przez katolików powinien zostać przyjęty pozytywnie, jako początek rozprawiania się z problemem, który od dawna istnieje w ich Kościele. Nie walka z pedofilią jest atakiem na Kościół, a jej bronienie lub ignorowanie.

Symulakry i symulacja

Wraz z rozwojem systemów znakowych granica między światem rzeczywistym a jego przedstawieniami stopniowo zacierała się, prowadząc do wzrastającego uniezależnienia znaku. Z jednej strony symulakry i znaki nie istnieją materialnie w czasoprzestrzeni, z drugiej nie funkcjonują one jako abstrakcyjne elementy systemu znaczeniowego.

Jim i Andy

Ten dokument jest na dobrą sprawę filmem bardzo smutnym. Mimo że jest w dużym stopniu sposobem na podreperowanie wizerunku przez Carreya, to obnaża głównie jego błędy.

Koniec

„Avengers: Koniec gry” to dla mnie pewne rozczarowanie. Spodziewałem się wielkiego, porywającego widowiska, a dostałem powolną komedię z leniwą fabułą.

Wartości artystyczne i estetyczne 2

Miarą wartości artystycznych jest artyzm twórcy – jego umiejętność do sprawnego wykorzystania dostępnych mu środków, sposób przedstawienia podjętego tematu, nowatorstwo pomysłów itp. Wartości estetyczne natomiast mierzy się intensywnością doznanych przeżyć.

Wartości artystyczne i estetyczne

Przez wartości artystyczne powinno się rozumieć zespół właściwości i środków specyficznych dla danego rodzaju sztuki, w które artysta wyposaża swoje dzieło. W przypadku powieści będzie to układ zdań i słów, a w przypadku obrazu np. dobór barw i ustalenie kompozycji.