Arcybiskup Marek Jędraszewski o chrześcijańskiej moralności

Dobrze wiedzieć, że on sam ma świadomość umowności pewnych zasad etyki chrześcijańskiej, czy raczej jej możliwych wad i moralnych nieścisłości.

Olga Tokarczuk z Noblem

Niezmiernie cieszy, że docenia się naszych, że będąc Polakiem, pracując tu i ucząc się, można wejść na absolutne wyżyny światowej sztuki, a Polska jest wyraźnym punktem na literackiej mapie.

Utopie

Pomysły na państwo idealne zaczęły pojawiać się na dobre dopiero w nowoczesnym społeczeństwie, gdy tempo zmian społecznych przyspieszyło do tego stopnia, że stały się one zauważalne podczas pojedynczego ludzkiego życia.

Symulakry i symulacja 3 – przykłady

Za apoteozę symulowanej hiperrzeczywistości Jean Baudrillard uważa zimną wojnę. Jest to nieustanne prężenie muskułów i grożenie szabelką, udawanie przemocy pozbawionej konsekwencji.

Symulakry i symulacja 2

Rzeczywistość nie będzie mogła ponownie zaistnieć, hiperrzeczywistość zostaje zabezpieczona poprzez swoją symulację przed odróżnieniem tego, co rzeczywiste od tego, co wyobrażone. Hiperrealność wszak uzurpuje sobie miano aprioryczności i wyższości nad rzeczywistością, co najlepiej widać na przykładzie wszelkich religii.

Symulakry i symulacja

Wraz z rozwojem systemów znakowych granica między światem rzeczywistym a jego przedstawieniami stopniowo zacierała się, prowadząc do wzrastającego uniezależnienia znaku. Z jednej strony symulakry i znaki nie istnieją materialnie w czasoprzestrzeni, z drugiej nie funkcjonują one jako abstrakcyjne elementy systemu znaczeniowego.

Wartości artystyczne i estetyczne 2

Miarą wartości artystycznych jest artyzm twórcy – jego umiejętność do sprawnego wykorzystania dostępnych mu środków, sposób przedstawienia podjętego tematu, nowatorstwo pomysłów itp. Wartości estetyczne natomiast mierzy się intensywnością doznanych przeżyć.

Wartości artystyczne i estetyczne

Przez wartości artystyczne powinno się rozumieć zespół właściwości i środków specyficznych dla danego rodzaju sztuki, w które artysta wyposaża swoje dzieło. W przypadku powieści będzie to układ zdań i słów, a w przypadku obrazu np. dobór barw i ustalenie kompozycji.

Ruiny i zgliszcza

Zbiór jest moim zdaniem w pewnym sensie odważny, łączący wiele ryzykownych decyzji artystycznych.