Wystawa o Andrzeju Wajdzie

Po śmierci Andrzeja Wajdy w 2016 roku byłem zdania, że należy skupić się teraz na tym, aby budować jego pomnik i kształtować jego dziedzictwo.

Wartości artystyczne i estetyczne 3

Maria Gołaszewska rozróżnia odbiorców dzieła sztuki na trzy grupy.

Wartości artystyczne i estetyczne 2

Miarą wartości artystycznych jest artyzm twórcy – jego umiejętność do sprawnego wykorzystania dostępnych mu środków, sposób przedstawienia podjętego tematu, nowatorstwo pomysłów itp. Wartości estetyczne natomiast mierzy się intensywnością doznanych przeżyć.

Wartości artystyczne i estetyczne

Przez wartości artystyczne powinno się rozumieć zespół właściwości i środków specyficznych dla danego rodzaju sztuki, w które artysta wyposaża swoje dzieło. W przypadku powieści będzie to układ zdań i słów, a w przypadku obrazu np. dobór barw i ustalenie kompozycji.

Życie i śmierć Andrzeja Wróblewskiego

Andrzej Wróblewski nie rozumiał, że socrealistyczna sztuka nie ma być w rzeczywistości sztuką, lecz jej atrapą, a socrealistyczni malarze mają uprawiać sztukę kłamstwa. Naiwność zgubiła go i osoby, które przekonał o słuszności walki studentów z profesorami, która przecież działała tak jak pożądane przez totalitaryzm walka ojciec-syn.